Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2015

Svatý Augustin. Vánoční promluvy

Obrázek
Jak křesťané v prvních staletích slavili Vánoce, slavnost Narození Krista? Kde se tento svátek vzal a jaké bylo jeho poselství? Jak vypadalo kázání ve starověku? To vše osvětlují kázání svatého Augustina z 5. století, která předávají samotné jádro křesťanské zvěsti:  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.  Augustinovy promluvy zůstávají dodnes inspirativní nejen pro kazatele, ale také pro každého, kdo chce proniknout hlouběji do tajemství Vánoc, které oslavují Kristův příchod na svět. Překlad Augustinových promluv na Narození a Zjevení Páně vychází v češtině vůbec poprvé. Zájemci o latinské znění Augustinových promluv je mohou paralelně sledovat např. pomocí textu přístupného na stránkách augustinus.it . Praha: Krystal OP, 2015. 296 stran. ISBN 978-80-87183-83-0

Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože

Obrázek
Církevní otcové nepřestávají svými spisy inspirovat ani dnešní teology, pastýře církve a ostatní, kteří se snaží pochopit, jak Kristův příběh předávat dnešnímu člověku. Předkládaná kniha si klade otázku, proč svatý Ambrož svůj monumentální Výklad 118. žalmu sepsal. Studiem nábožensko-kulturního kontextu a samotného spisu dospívá k závěru, že se jedná o mystagogický text, který má za pomoci duchovní exegeze Písma již pokřtěné křesťany dovést v životě ještě dále, aby se mohli Krista zahlédnout a poznat v různých skutečnostech vlastního života. Tyto způsoby Kristovy přítomnosti v současném světě jsou pak tematizovány. V českém prostředí se jedná o dosud nejobsáhlejší uvedení do Ambrožovy teologie a biblické exegeze. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, 442 s. ISBN 978-80-7465-133-5.

Svatý Ambrož a tajemství Krista

Obrázek
B ylo to náročné, ale konečně to je venku: Tajemství Krista označuje u církevních otců všechno to, co Bůh vykonal a nadále všemožným způsobem koná pro dobro a spásu člověka. Milánský biskup Ambrož, první ze západních učitelů církve, nachází toto Boží působení nejen v mnoha biblických událostech, ale také v životě církve a životě jednotlivého křesťana: „Kristus je pro nás vším.“ Kniha představuje tuto Ambrožovu teologii tajemství Krista. Součástí svazku je též stručný Ambrožův životopis a překlad souboru Ambrožových textů komentujících základní momenty Ježíšova života.  Praha : Krystal OP, 2015, 223 s. ISBN 978-80-87183-73-1 Odkaz na preview (academia.edu) Odkaz na stránku nakladatelství, kde lze knihu zakoupit