Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2014

Salve 4/2013: Papežové a koncil

Obrázek
V době, kdy si celá církev připomíná padesáté výročí II. vatikánského koncilu (1963–1965), ohlásila revue Salve třídílný cyklus reflexí koncilních událostí. První číslo je nazvané „papežové a koncil“ a nahlíží na koncil pohledem jeho propojení s papežským úřadem.

Historik Tomáš Petráček je dvou studiích nejprve zasazuje svolání koncilu do historického rámce a zvláště do dějin moderního papežství, které jako by na sebe uvnitř katolicismu strhávalo veškerou pozornost a moc. Mnohým se zdálo, že koncil jako takový již nemá (zvláště po vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti) v církvi místo. O to větším překvapením svolání koncilu bylo. Dále se Petráček detailně zabývá samotným průběhem koncilu z pohledu účasti papežů (především Jana XXIII. a Pavla VI.) na něm.

Patristická studie Davida Vopřady Autorita koncilů starověké církve ukotvuje samu ideu ekumenického koncilu jak z historického, tak teologického pohledu a ukazuje, na jak bohatou tradici církve II. vatikánský koncil navazuje.

Rade…

Svatý Augustin a katecheze: Jak správně učit?

Obrázek
V augustiniánském klášteře sv. Tomáše na Malé Straně se od 22. do 26. dubna 2014 koná již XVI. augustiniánský týden. Letošní téma zní „Sv. Augustin a vzdělání. Augustiniánská pedagogika“. Soubor přednášek a seminářů má přiblížit nejvýznamnější postavu západních církevních otců. Více viz web augustinánů. Středeční přednáška "Svatý Augustin a katecheze – jak správně učit?" se bude věnovat Augustinově spisu De catechizandis rudibus.