Kdo v církvi slouží a kdo vládne

Čtvrtek 27. března 2014 v 19.30 hod.
ísto konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a)

fr. Antonín OP, P. David Vopřada a Barbora Spalová, sociální antropoložka, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP

„Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi,“ jsou slova Ježíše Krista adresována apoštolům, která se v církvi tradičně chápou jako ustanovení duchovní moci církevní hierarchie. Zamýšlel Kristus církev jako strukturovanou instituci, anebo by spíše měla být společenstvím, kde jsou všichni jako bratři a sestry?

Ve společné debatě se zastavíme u svědectví života prvotní církve, jak nám ho zaznamenávají spisy Nového zákona. Budeme si všímat proměn, kterými musela procházet starověká církev v době, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím. Jaké posuny to vyvolalo v chápání autority v církvi a jakým očekáváním zvenku musela církev čelit? Druhý vatikánský koncil se důkladně zabýval pojetím biskupské a kněžské služby, obnovil trvalé jáhenství a položil velký důraz na roli laiků v církvi. Promítlo se to do reálného života místní církve u nás a ovlivňuje koncilní učení fungování farností? Jaký model spolupráce kněží, jáhnů a laiků by byl ideální? Co přísluší každému z těchto stavů? Otázek je mnoho, ale umíme kvalifikovaně odpovědět alespoň na některé z nich?

Dominikánská8

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Sermo in festum S. Ambrosii

Communio 1–2/2013: Blahoslavenství

Vstupní brána: křest