Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2014

Kdo v církvi slouží a kdo vládne

Obrázek
Čtvrtek 27. března 2014 v 19.30 hod. ísto konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a) fr. Antonín OP, P. David Vopřada a Barbora Spalová, sociální antropoložka, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP „Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi,“ jsou slova Ježíše Krista adresována apoštolům, která se v církvi tradičně chápou jako ustanovení duchovní moci církevní hierarchie. Zamýšlel Kristus církev jako strukturovanou instituci, anebo by spíše měla být společenstvím, kde jsou všichni jako bratři a sestry? Ve společné debatě se zastavíme u svědectví života prvotní církve, jak nám ho zaznamenávají spisy Nového zákona. Budeme si všímat proměn, kterými musela procházet starověká církev v době, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím. Jaké posuny to vyvolalo v chápání autority v církvi a jakým očekáváním zvenku musela církev čelit? Druhý vatikánský koncil se důkladně zabýval pojetím biskupské a kněžské služby, obnovil trvalé jáhenství