Je možné odpustit?

Čtvrtek 27. února 2014 v 19.30 hod.
Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů
Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Obrácení srdce a z něho vyplývající odpuštění hříchů je podstatným prvkem křesťanské víry. Přesto se v současnosti vědomí hříchu a tím i nutnosti obrácení vytrácí také u mnoha praktikujících křesťanů. Často se mluví o krizi svátosti smíření v katolické církvi. Naopak psychologové a psychiatři mají práce více než kdykoli dříve. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Mohou psychologické poradny nahradit zpovědnice? Nelpí církev zbytečně na něčem překonaném?

K debatnímu stolu zasednou: fr. Antonín Krasucki OP, patrolog P. David Vopřada, fr. Benedikt Mohelník OP a psycholog Jeroným Klimeš. Moderátorem bude fr. Filip Boháč OP.

V debatě se nejprve zaměříme na biblickou nauku a na nejstarší období dějin života církve. Připomeneme si, jak mluvil o hříchu a jeho odpuštění sám Ježíš a jak toto učení převedla do praxe prvotní církev, především apoštol Pavel. Ukážeme si, jak se formovala kající praxe ve starověké církvi a na co kladla důraz. Následně se pokusíme porozumět současné situaci a potřebám lidí dnešní doby, a to jak věřících, tak také nevěřících. Nemají někteří kněží sklon ve zpovědnici příliš „psychologizovat“? Může se psycholog vyjadřovat k tomu, zda je nějaké jednání hřích? Kdo vlastně může spáchané zlo odpustit a za jakých předpokladů? Na tyto a další otázky budeme společně hledat alespoň trochu uspokojivé odpovědi.

Dominikánská8

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Sermo in festum S. Ambrosii

Communio 1–2/2013: Blahoslavenství

Vstupní brána: křest