Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2013

Vstupní brána: křest

Obrázek
Téma: O důležitosti rituálů, o iniciačních obřadech a o křtu čtvrtek 24. října 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a) Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů Křest je jednoduchým obřadem, jímž se člověk stává křesťanem a členem církve. Tento iniciační obřad je ve svých základních prvcích neměnný už po dvě tisíciletí. Znamená to, že lidé dobře rozumí jeho významu spontánně? Neztratil tento obřad svou působivost, jak by o tom mohl svědčit malý zájem o jeho přijetí? Kromě toho Evropa už dávno není křesťanskou společností, což je příčinou ztráty rituálního rámce důležitých okamžiků lidského života. Potřebuje vůbec současný člověk, konečně vymaněný z magického chápání světa, pro svůj život rituály? Ale možná určité archetypy nelze jen tak jednoduše pomíjet. Jen dostávají nové formy. O problematice důležitosti obřadů a jejich přínosu či účincích budou účastníci debaty diskutovat z hlediska biblické teologie, v perspektivě života prvotní církve a na základě po

Když bylo křesťanství ještě mladé

Obrázek
Zajímají vás počátky křesťanství? Co to jsou ti církevní otcové a k čemu může zájem o ně být? Ve středu 23. října se koná přednáška Když bylo křesťanství ještě mladé , a to v Pardubicích na faře po večerní mši v 19.30 (tj. cca od 20.15), na níž se pravidelně scházívá Arciděkanské vysokoškolské společenství Pardubice . A předpokládám, že jste srdečně zváni.