Konference Patristická exegeze Písma

Katolická teologická fakulta UK, Husitská teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR pořádají ve dnech 19. až 20. září 2013 výroční patristickou konferenci s tématem Patristická exegeze Písma, na kterou srdečně zvu. Další informace na webu KTF UK.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Svatý Augustin. Promluvy o modlitbě Páně

Kněžství v prvních staletích církve II. 4.–5. století

Communio 1–2/2013: Blahoslavenství