Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2013

Ovce slyší hlas Beránkův

Obrázek
4. neděle velikonoční C • Sk 13, 14. 43–52 • Žl 99 (100) • Zj 7, 9. 14b—17 • Jan 10, 27–39

Mé ovce slyší můj hlas. Jaký je to hlas? Kde mu lze naslouchat? ... Slyším hlas toho, koho znám, kdo mi je povědomý. Nenaslouchám slovům cizince, osoby, jíž nelze důvěřovat. Ovce slyší hlas toho, koho znají. Ovce, o nichž Ježíš hovoří, slyší hlas Beránkův. Slyší to, co Beránek učí, ale především „slyší očima“ to, co pro ně Beránek vykonal. Hledí na toho, koho probodli, hledí na slávu, kterou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdyjehož Otec miluje (Jan 1, 14; 10, 12).

Znám je a ony jdou za mnou. Co znamená, že Pastýř zná své ovce? O pár veršů dříve v Janově evangeliu říká: znám své ovce a mé ovce znají mne, jako mě zná Otec a já znám Otce, a za své ovce dávám svůj život. Otec zná zcela zcela a dokonale Syna, protože se mu zcela dal, zrodil jej ve věčnosti, takže boží Syn je „Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha“. Otec se Synu zcela dal a Syn se zcela odevzdal Otci – p…

Revue Salve se věnuje tématu utrpení Boha

Obrázek
Nové číslo revue Salve (4/2012) nese název Utrpení Boha. Zdánlivě zcela teoretické teologické téma však na stránkách časopisu ožívá jakožto problém, který se dotýká základních otázek křesťanské víry, a je proto i křesťanskému životu blíž, než by se zdálo.

Biblický rozměr ideje Boha podléhajícího emocím, a tedy i utrpení, podává ve své starozákonní studii Marie J. Pitterová OP. Vhled do patristické doby, zaměřený na základní výpovědi na téma utrpení Boha od Órigena, podává David Vopřada. Syntetizující popis moderních teologických koncepcí obhajujících v různé míře myšlenku Božího utrpení, konfrontovaných s učením Tomáše Akvinského, obsahuje studie Gillesa Emeryho OP.

Téma Božího utrpení se úzce dotýká samotných základů křesťanských dogmat, především trojičních. Boží netrpnost podle učení magisteria proto pojímá ve svém přehledu Štěpán M. Filip OP. O teologických aspektech utrpení hovoří v rozhovoru i morální teolog Albert-Peter Rethmann. Pastoračně zaměřený pohled podává Pierre Descou…