Přednáška prof. Starowieyského

V Česku se objeví koryfej polské patrologie, prof. Marek Starowieyski, kněz varšavské arcidiecéze, jehož jsem mohl na římském Augustinianu poznat jako skutečně vzácného člověka. Myslím, že by neměly uniknout pozornosti dvě jeho přednášky, na něž odkazuje revue Parrésia.

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s edicí Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu (nakl. Pavel Mervart) vás zvou na přednášku prof. Marka Starowieyského „Starověcí autoři křesťanského Orientu“, která bude proslovena v úterý 9. dubna 2013, 17.00 hod., CMTF UP, Univerzitní 22, učebna U11, 3. patro.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna a edice Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu (nakl. Pavel Mervart) vás zvou na přednášku prof. Marka Starowieyského „Starověcí autoři křesťanského Orientu“, která bude proslovena ve čtvrtek 11. dubna 2013 od 16.00 hod. v Klementinu v učebně č. dv. 210 (vchod B2 – z průjezdu mezi Mariánským náměstím a Klementinem, 1. patro, vzdělávací centrum NK ČR).
Obě akce jsou spojeny s prezentací českého překladu knihy Slovník raněkřesťanské literatury Východu: arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura (Červený Kostelec 2012).

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Sermo in festum S. Ambrosii

Communio 1–2/2013: Blahoslavenství

Vstupní brána: křest