Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2013

Až uvidí, budou se radovat

Obrázek
Jako malý dárek a přání k Velikonocům si dovoluji poslat vám svůj překlad části Augustinovy Promluvy 239, kterou pronesl u příležitosti Pánova vzkříšení. Tato promluva také inspirovala novou mozaiku v kapli koleje sv. Moniky ve stejnojmenné augustiniánské římské kolegi. S tím také přijměte mé přání všeho dobrého a alespoň kapku velikonoční radosti.
1. Dnes jsme již třikrát slyšeli z evangelia o vzkříšení našeho Pána... 2. ... Co říká Lukáš [o dvou učednících, kterým se Pán zjevil na cestě]? Cosi zadržovalo jejich oči, takže ho nemohli rozpoznat (Lk 24, 16). A co řekl Marek? Zjevil se jim v jiné podobě (Mk 16, 12). ... Proto, bratři, ... jak si doufám pamatujete ze včerejšího čtení, jejich oči se otevřely, když vzdal díky a lámal chléb (Lk 24, 30). Co myslíte? Otevřely-li se v tu chvíli jejich oči, šli snad po cestě sním s očima zavřenýma, a přesto věděli, kam došlápnout, když měli oči zavřené? Jejich oči se otevřely k poznání, nikoli ke zření. A také náš Pán Ježíš Kristus mluvil s lid…

Konference „Patristická exegeze Písma“ (call for papers)

Ve dnech 19.–20. září 2013 proběhne v Praze výroční patristická konference, kterou tentokrát pořádá Katolická teologická fakulta UK, Husitská teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR.

Téma konference: Patristická exegeze Písma

Termín konání konference: 19.–20. září 2013
Místo konání: Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, 160 00 Praha 6-Dejvice
Délka příspěvku: 20 minut
Témata a anotaci příspěvků zašlete do 30. června na adresu patr.konf@gmail.com. Pozvěte na konferenci také své kolegy, studenty a další zájemce o patristiku a dějiny biblické exegeze.

Jménem pořadatelů,
David Vopřada

Přednáška prof. Starowieyského

V Česku se objeví koryfej polské patrologie, prof. Marek Starowieyski, kněz varšavské arcidiecéze, jehož jsem mohl na římském Augustinianu poznat jako skutečně vzácného člověka. Myslím, že by neměly uniknout pozornosti dvě jeho přednášky, na něž odkazuje revue Parrésia.

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s edicí Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu (nakl. Pavel Mervart) vás zvou na přednášku prof. Marka Starowieyského „Starověcí autoři křesťanského Orientu“, která bude proslovena v úterý 9. dubna 2013, 17.00 hod., CMTF UP, Univerzitní 22, učebna U11, 3. patro.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna a edice Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu (nakl. Pavel Mervart) vás zvou na přednášku prof. Marka Starowieyského „Starověcí autoři křesťanského Orientu“, která bude proslovena ve čtvrtek 11. dubna 2013 od 16.00 hod. v Klementinu v učebně č. dv. 210 (vchod B2 – z průjezdu mezi Mariánským náměstím a Klementinem, 1. patro, vzdělávací centrum NK ČR)…