Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2006

Malý exkurs do teologie sv. Ambrože a medvídka Pú

Iam surgit hora tertia ¨Hodiny, které se zastavily již hodně dávno, ukazovaly za pět minut jedenáct. Vzhledem k povaze mého studia mi nemohla uniknout určitá proximita mezi velikány západní civilizace, které ovšem od sebe dělí více než 1500 let – sv. Ambrožem milánským a Michalem Medvědem, zvaným Medvídek Pú či zkrátka Pú. Hledáme-li zdroje obnovy duchovního života, pak se v posledních letech církev přiklání také k tradicím, které podávají zdravou nauku. Rozhodl jsem se blíže prozkoumat, kterak lze nalézt púovské motivy u sv. Ambrože a naopak, k čemuž mě inspirovala jedna příhoda z Paulinova životopisu milánského biskupa, o němž píše, že když byl ještě dítětem, vlétávaly včely do jeho úst a zase z nich vylétaly – údajně na znamení nebeského daru, který mu již tehdy byl dán. Kéž tedy ten, který je dárcem nebeských darů, obdaruje i mé prsty, když se rozepisují o jeho tajemství... Ambrožův slovník dotýkající se Stokorcového lesa Včely. Ambrož se zabývá včelstvem nejvíce během svého